header
sken

ROHOŽKA TAKmat LP

Popis produktu:

Nízkoprofilová rohožka TAKmat LP umožňuje zachytávání prachu či špíny a tím výrazně snižuje možnost zanášet nečistoty do čistých prostor.
Skládá se z 30 samostatných lepivých vrstev o celkové výšce nepřesahující 2 mm.

Odstranění znečištěné vrstvy se provádí dle potřeby, a to tak, že se jednoduše horní vrstva uchopí v rohu za chlopeň a odtrhne se.

Rohožka TAKmat LP byla vyvinuta za tím účelem, aby bylo možno účinným a jednoduchým způsobem odstraňovat špínu či prach z bot a koleček vozíků a tím chránit prostory, které jsou na tyto částečky citlivé. Jedná se například o nemocnice, laboratoře, moderní lakýrnické provozy, čisté prostory apod.

Rohožky TAKmat LP sestávají z vrstev polyolefinového filmu nesoucího tenký film akrylových pryskyřic citlivých na tlak. Jednotlivé vrstvy nepřenášejí špínu mezi sebou a neobsahují žádné nežádoucích prvků jakou jsou chloridy, sodíkové sloučeniny nebo těžké kovy.

Způsob použití:


Jednoduše odstraňte ochrannou lepící pásku ze spodní strany a položte rohožku podélně ve směru chůze. Je možno též položit několik kusů vedle sebe tak, aby došlo k vytvoření potřebné šířky. Jakmile dojde k nasycení či zašpinění vrstvy, je třeba ji odstranit. To by se mělo provádět alespoň jednou denně, aby nedocházelo ke snižování účinnosti rohožky.
Rohožka je bezpečná i pro použití na nejtvrdších typech podlahových povrchů.

Antimikrobiální účinek:


Detaily týkající se baktericidních prostředků:
Aktivní složka obsažená v lepivé vrstvě vyhovuje předpisům Úřadu pro kontrolu léků a potravin Spojených států č. 21 CFR 175.300. Nazývá se ?dijodometyl-p-tolysulfon? a je tímto úřadem schválena pro přímý styk s potravinami. Testovací metoda, která byla použita za účelem vyhodnocení odolávání rozmnožování bakterií, trvá tři týdny (ASTM D-2020) a jedná se o univerzálně uznávaný standardní postup.

Balení přípravku při dodání:


Ref: 2366372G Takmat LP šedá 4 x 1
Velikost 115 x 45 cm, každá rohožka má 30 vrstev.

Zvláštní způsob skladování:

Skladujte ve vodorovné pozici.

Bezpečnost a zdraví:

S tímto výrobkem nejsou spojena žádná rizika. Je třeba dbát na to, aby rohožka bezpečně přilnula k podlaze a to obzvláště v rozích, aby nedošlo k zakopnutí či uklouznutí.

 

TAKmat S PODKLADOVOU VRSTVOU
Rohožky zamezující růstu mikrobiálních organismů

 

Rohožky Takmat výrobce Gramos obsahují biocidy a umožňující tak regulaci kontaminace a znečištění, nabízejí dlouhodobou ochranu před rozmnožováním širokého spektra organismů. Jedná se například o plísně, kvasinky a řasy. Testy prokázaly, že běžné rohožky podporují růst mikrobiálních organismů, a to dokonce i v takovém případě, že nejsou znečištěny běžným provozem.

Aktivní složka biocidů, která je v přilnavých rohožkách přítomna, je nerozpustná a nedochází tudíž k jejímu vyluhování. To zajišťuje stejnoměrnou a dlouhodobou ochranu. Tyto biocidy nejsou navíc toxické a byly schváleny Úřadem pro kontrolu léků a potravin Spojených států pro používání, při kterém dochází k přímému kontaktu (21 CFR 175.105). Z tohoto důvodu, v porovnání s používáním běžných rohožek, není nutné k nim dodávat varování týkající se opatrnosti, různé přípravky apod.

Na rohožkách Takmat byly provedeny testy ASTM D-2020. Pro účely testů a studie růstu organismů byly nasazeny mikrobiologické kultury Aspergillus niger, Aspergillus terreus a Chaetomium glodosum. Po třech týdnech testování nebyl vykázán žádný nárůst těchto organismů.