header
sken

Predfilter G4
Predfilter s triedou filtrácie G4

Predfilter G3
Predfilter s triedou filtrácie G3

Predfilter G2
Predfilter s triedou filtrácie G2


 
Tieto filtre sa používajú ako 1. stupeň filtrácie a na predfiltráciu hrubých prachových častíc vo vzduchotechnických systémoch s veľkým objemom vzduchu alebo so silne znečisteným vzduchom. Sú nasadzované v klimatizačných a ventilačných jednotkách prívodného aj odpadového vzduchu určených pre väčšinu priemyslových odvetví a pre verejné, kancelárske aj obytné budovy. 

  

 Príklad použitia:

  • Všeobecná klimatizácia a ventilácia
  • Klimatizačná skriňa
  • Tepelné výmenníky
  • Teplovzdušné ohrievače
  • Predfiltre pre striekacie boxy

 

Typ filtra
PERFEKT 600
G4
G3
G2
Použitie
stropný filter
predfilter
predfilter
predfilter
Trieda filtrácie podľa ČSN EN 779
F5 (EU5)
G4 (EU4)
G3 (EU3)
G2 (EU2)
Hrúbka materiálu (mm) 20 20
10
5
Množstvo vzduchu (m3/hm2)
900
5400
5400
5400
Počiatočná tlaková strata (Pa) 27 50 18
 11
Koncová tlaková strata (Pa)
450
250
250
250
Odlučivosť A (%) 97,9 91,7 81,4 72
Odlučivosť E (%) 56,6 - -
-
Množstvo zachyteného prachu (g/m2)
387
518
590
425
Max. prevádzková teplota (°C)
80
80
80
80
Max. r.v. vzduchu (%)
100
100
100
100
Rozmery roliek (m)
2x20; 1x20
2x20; 1x20
2x20; 1x20
2x20; 1x20
Materiál polyester. vlákno polyester. vlákno polyester. vlákno polyester. vlákno

 

Spôsob dodávania:
Nástrih 0 až 40 m2, max. šírka 2 m