header
sken

Vertikálny Recipročný Systém

Recipročná jednotka je bežne napojená na automatický striekací systém, aby umožnila aplikáciu náterových hmôt bez pracovnej sily. Recipročná jednotka je stroj, ktorý umožňuje automatický pohyb po pracovnej osi.

Pracovná os môže byť vertikálna, horizontálna, otočná a pod. Pre špeciálne účely napr. na povrchovú úpravu okien a dverí a podobných výrobkov, sa bežne používajú vertikálne osi, ktoré sú čítacím zariadením informované, aby sa pohybovali správnym pohybom. Čítacie zariadenie sa skladá z fotobuniek, ktoré čítajú materiál, ktorý prechádza pred ním a potom posielajú údaje do elektronického systému, ktorý ich sprostredkuje recipročnej jednotke, tá vykonáva pohyby v správnych rozmeroch, keď sa materiál pred ňou zastaví. Inak povedané, ak je na recipročnej jednotke umiestnených viac automatických pištolí, ktoré musia striekať rám okna, čítacie zariadenie pošle rozmery rámu okna počítaču a ten ďalej pištoliam, aby striekali v bode, kde sa rozmer meral. V terminológii povrchovej úpravy to znamená, že iba "celý kus" je čítaný a nastriekavaný. Recipročná jednotka je elektronicky kontrolované zariadenie, ktoré umožňuje zapnutie, urýchľovanie, spomaľovanie alebo akékoľvek pohyby a zmeny v rýchlosti a konečný užívateľ môže nezávisle kontrolovať všetky údaje.

Výhody, ktoré ponúka toto zariadenie pri povrchovej úprave okien a dverí sú nasledovné:
- možnosť striekať vertikálne aj väčšie kusy
- značný nárast produktivity
- žiadne prestoje
- zavesený môže byť viac ako jeden kus
- s 2 recipročnými jednotkami, ktoré sú oproti sebe je aplikácia ešte rýchlejšia

TECHNICKÉ ÚDAJE