header
sken

Automatická linka na povrchovú úpravu drevených okien so závesným dopravníkom
Výrobca VERTEK GROUP navrhuje inovatívne riešenia podľa požiadaviek trhu, podľa rozmerov a možností zákazníka, riešenia na kľúč a s vynikajúcimi materiálmi, ktoré majú dlhodobú životnosť. Pracovný cyklus začína vyrobením alebo kúpením okenného rámu, potom sa dostáva rám na začiatok procesu povrchovej úpravy do bodu nakládky, ďalej do sekcie striekania, kde sa nanáša základný lak alebo farba. Tieto činnosti sa vykonávajú, aby sa drevený rám ochránil pred parazitmi a atmosférickými vplyvmi a tiež aby sa mohla meniť farba, ak je to požadované. Automatické striekanie minimalizuje pracovné časy a spotrebu lakov a zaručuje vynikajúce výsledky. Vysokokapacitné pneumatické čerpadlo dopravuje základný lak z plechovky až do trysky pištole. Hydraulické ventily umiestnené na zadnej strane stroja umožňujú rýchlu a bezpečnú výmenu farby alebo preplachovanie.


Ventilmi sa môže zabezpečiť prívod dvoch rôznych farieb a aj preplachovanie. Aby sa skrátil čas preplachovania a výmeny farieb, sú vnútorné steny pokryté nelepkavým materiálom (PTFE), ktorý zaručuje, že farba ľahko stečie do zbernej nádobky. Systém je plne pneumatický, takže spĺňa aj všetky bezpečnostné nariadenia. Po aplikácii základného laku opustí rám sekciu striekania a vstupuje do "oddychového priestoru". Počas tejto cesty, odvádzajú okapové kolektory všetok nadbytočný lak, ktorý vznikol pri striekaní do nádrže, z ktorej môže byť opäť použitý. Aby sa ochránili nastriekané rámy pred prašným prostredím a aby sa urýchlilo ich schnutie, sú v skladovacom priestore umiestnené priečky z panelov (sendvičový systém). To umožňuje vytvorenie variabilných kombinácií z priečok a ich prispôsobenie rozmerom, ktoré potrebuje zákazník. Horúci vzduch z infračervených panelov je vháňaný do tunela, aby sa urýchlil proces sušenia základného laku alebo ďalších vrstiev. Horúci vzduch sa zohrieva teplotnými batériami na vodu, automatický systém umožňuje čiastočnú recykláciu, čo značne znižuje aj prevádzkové náklady v zimnom období.

Ale najviac inovatívnym a ekologickým riešením je bezpochyby systém infračervených dlhovlnných pásiem (L.W.I.R.). Tento systém je ale vhodný len pre vodou riediteľné laky.

Linka sa pohybuje vďaka pásovému dopravníku, na ktorom sú zachytené háky paralelne na dvoch miestach, čo znižuje zaťaženie.   V prípade, že by sa predsa len systém preťažil, automatický kontrolný systém zastaví celú linku. Nakladanie a bežné prerušenia sú signalizované vizuálnym, akustickým systémom. Dvojité koľajnice sú vlastne valčekovou dráhou. Držiak môže bežne zvládnuť niesť niekoľko rámov, čo tiež urýchľuje prácu.  Existujú tu dva systémy: s jednou dráhou alebo s dvojitou dráhou. V prvom prípade to môže byť konštrukcia s profilmi a rotačnými miestami, ktoré umožňujú nastavenie mriežky paralelne s dráhou alebo kolmo na dráhu. V druhom prípade sa nachádza držiak rámov na dvojitom koľajnicovom systéme. Ten uľahčuje nakladanie, umožňuje stálu rýchlosť a ponúka vyšší výkon.

Špeciálny rotačný systém, ktorý sa umiestni pred striekaciu kabínu (suchú alebo s vodnou clonou), umožňuje rotáciu držiaka rámov  180°, pričom obsluha môže pohodlne nastriekať rám z obidvoch strán.


Držiak sa otáča prostredníctvom tlačidla na paneli na boku kabíny. Počas striekania sa aktivuje rotačný systém, keď je systém nastavený na striekanie základu, deaktivuje sa prostredníctvom vypínača spojeného s pneumatickým ventilom.