header
sken

Pretlakový box, šírka 6 m o rôznej veľkosti dĺžky boxu (8, 10, 12 alebo 14 metrov).
Výška bez ventilátora: 2,74 metrov a s ventilátorom 3,1 metrov. Do pretlakového boxu je nutné umiestniť aj striekaciu kabínu (suchú).