header
sken


GREGOR a spol., s. r.o.
Miletičova č.1
821 08 Bratislava


Spoločnosť GREGOR a spol., s.r.o. pôsobí na trhu s dodávkami drevospracujúcich strojov, nástrojov, striekacích zariadení, farieb a lakov, technologických štúdií a špecializovaných výstav už od roku 1992.

Spoločnosť sa v súčasnosti špecializuje na vypracovávanie technologíckých štúdií a poradenstva pre stolárov a nábytkárov v Slovenskej a v Českej republike a to predovšetkým na:

* opracovanie dreva a materiálov z dreva, výrobe nábytkárskych dielcov
* drevoobrábacie nástroje a stroje
* lakovne, suché striekacie kabíny a striekacie kabíny s vodnou clonou
* príslušenstvo do lakovní
* pomôcky pre stolárov: vlhkomery, geometrické pravítka Angolfasty a iné

Ďalej sa zaoberá odbornou a poradenskou činnosťou na veľtrhoch a výstavách na Národnom výstavisku Agrokomplex š.p.Nitra s odborným zameraním pre drevospracujúci priemysel, kde spoločnosť pôsobí ako odborný garant sprievodných akcií (Nábytok a bývanie, Lignumexpro, Drevo-Les). Spoločnosť spolupracuje s výstaviskom aj na prípravách Medzinárodného strojárskeho veľtrhu a jeho pridružených výstav.